Trumskinn

Bastrummeskinn

Slagskinn för virveltrumma

Resonansskinn för virveltrumma

Pukskinn

Resonansskinn för puka