Trumstockar, mallets, klubbor, vispar

Trumstockar

Klubba bastrumma

Rods

Vispar

Mallets

Resonatorgitarrer

Folkinstrument

Övriga stränginstrument